Therapieverloop

Aanmelden bij Spoenk kan telefonisch of per email door jou en/of door je ouders; een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Wanneer je jonger bent dan 18 is toestemming van allebei je ouders wél verplicht.

Na aanmelding volgt een intakegesprek tussen jou en mij en – met jouw toestemming – je ouder(s). Hierin krijgen jullie alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen. Als we samen besluiten dat je gaat starten worden er eerst een paar wekelijkse afspraken gemaakt. Daarna overleggen we samen over vervolgafspraken. Als je wilt kan na een aantal sessies een gesprek samen met je ouders worden ingepland, waarin we bespreken welke veranderingen jij doorgemaakt hebt en wat er in de thuissituatie opgemerkt is.

 

P.S. Let op: deze vorm van therapie wordt niet vergoed door de basisverzekering. Vanuit een aanvullend pakket wordt er door veel zorgverzekeringen wél (een deel) vergoed. Check alle informatie daarover op de pagina Praktisch, bij Tarieven.