Therapieverloop

Na aanmelding (telefonisch of via email) wordt er een afspraak gemaakt voor een wederzijdse kennismaking tussen de ouders en mijzelf. Ouders vullen voorafgaand aan dit gesprek een uitgebreide vragenlijst in over de ontwikkeling van hun kind. Deze vragenlijst wordt digitaal toegestuurd samen met de behandelovereenkomst. Als er na de intake gezamenlijk wordt besloten om te starten maken we vijf afspraken voor het kind.

Deze vijf eerste kindsessies worden vooral diagnostisch ingevuld. Ik bouw aan een veilige vertrouwensrelatie met het kind, leg de focus op het versterken van weerbaarheid en zelfverzekerdheid, zoek naar de knelpunten en maak plannen om deze aan te pakken.

Na iedere vijf sessies vindt er een oudergesprek plaats waarbij wordt gesproken over de wederzijdse ervaringen, de veranderingen en over het verdere verloop van de therapie.