Nieuwsberichten

Covid-19
Sinds oktober 2020 is het beleid ten aanzien van de veiligheid op mijn werkplek weer aangescherpt. Alle medewerkers van het CJG waar mijn praktijk in gevestigd is dragen in de publieke ruimtes ( gangen, hal en keuken ) een mondkapje. Ik haal de kinderen zoveel mogelijk op bij de schuifdeuren om de hoeveelheid loopbewegingen in de gangen minimaal te houden. Jongeren boven de 13 jaar en ouders die voor een oudergesprek komen vragen we een mondkapje te dragen in de openbare ruimte. In mijn kantoor kunnen de mondkapjes af.

Kwalificaties;
De praktijk wordt eens per 5 jaar op kwaliteit getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In oktober 2019 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden en is de praktijk als uitstekend beoordeeld door AVAR visitatiebureau. Voor meer informatie over kwalificaties van de therapeut kunt u ook kijken op de website van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl