Nieuwsberichten

Vakantie 2022

Tussen 15 juli en 7 augustus is de praktijk gesloten i.v.m. vakantie. Ik ben vanaf 8 augustus weer bereikbaar per e-mail of telefoon.

Kwalificaties;
De praktijk wordt eens per 5 jaar op kwaliteit getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In oktober 2019 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden en is de praktijk als uitstekend beoordeeld door AVAR visitatiebureau. Voor meer informatie over kwalificaties van de therapeut kunt u ook kijken op de website van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl