Nieuwsberichten

Kwalificaties:
De praktijk wordt eens per 5 jaar op kwaliteit getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In april 2024 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden en is de praktijk beoordeeld door bureau Visie|tatie. Voor meer informatie over kwalificaties van de therapeut kunt u ook kijken op de website van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl