De Therapie

Integratieve therapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Integratief wil zeggen geïntegreerd; de therapeut kijkt naar het kind in zijn geheel. De focus ligt op karakter en persoonlijkheid, en aandacht wordt besteed aan de unieke eigenschappen en de omgeving waarin het kind zich bevindt. Geïntegreerd zijn ook de verschillende therapeutische modellen waar ik gebruik van maak. Deze zijn samengevoegd vanuit grote stromingen en visies uit de psychotherapiewereld. Door middel van verschillende interventies (zoals bijvoorbeeld EMDR of communicatietherapie), alsook verschillende materialen, oefeningen en spelvormen kan de therapie worden afgestemd op het unieke kind. Integratieve therapie is daarmee een flexibele aanpak waarbij de nadruk ligt op zoeken naar eigen hulpbronnen. Daarnaast kan het kind inzicht verkrijgen in eigen gedachten, gevoelens en verklaringen voor zijn of haar gedrag.

Het is van belang dat een kind uiteindelijk zelf de zaken die hij of zij moeilijk vindt kan aanpakken. Kinderen zijn zich vaak niet bewust hóe dat kan. Daar kan ik ze bij helpen.